Kwarasaki Gonjuro as Araiso-no-Koizo 1865
 

  Kunisada II 1823-1880

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Home | Back to Gallery | Next